Informatyk na etacie nie skorzysta z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów

za rp.pl/Podatki/311029982

Skarbówka zmienia na niekorzyść podejście do kosztów pracowniczych. Zgodnie z najnowszą interpretacją, by skorzystać z preferencji, nie wystarczy nawet dokładna ewidencja czasu pracy ani odrębne honorarium za dzieła objęte prawem autorskim.

Sprawa dotyczyła spółki z branży IT, która zatrudnia programistów na podstawie umów o pracę. Zapisano w nich, że szacunkowe wynagrodzenie autorskie ma wynosić 80 proc. pensji brutto. Warunkiem jest, by informatyk rzeczywiście poświęcił tyle na prace twórcze, np. pisanie programu komputerowego. Potwierdzić to mają nowe obowiązki dokumentacyjne, m.in. odrębna dla każdego pracownika ewidencja efektów jego pracy. Programiści będą w niej wpisywać przepracowane godziny, z podziałem na tworzenie dzieł i pozostałe obowiązki pracownicze. Muszą też podawać konkretne wyniki tych prac.

Spółka zapytała, czy na tej podstawie pracownicy mogą odliczyć 50-proc. koszty podatkowe za prace twórcze. Jej zdaniem tak, ponieważ wyodrębni honorarium za prawa do utworów.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej okazało się jednak negatywne. Dyrektor KIS przypomniał, że odliczenie podwyższonych kosztów zależy od kilku warunków. Pracownik musi m.in. uzyskiwać przychody z praw autorskich, a z umowy o pracę powinno wynikać, jakie wynagrodzenie otrzymał za przeniesienie na spółkę praw do utworu.

Według skarbówki prowadzona przez firmę ewidencja określi czas poświęcony na pracę twórczą, ale nie wysokość honorarium za przeniesienie praw autorskich.

– Planowany przez spółkę podział wynagrodzenia nie daje możliwości odliczenia 50-kosztów – uznał dyrektor KIS. A to oznacza, że do całej pensji programistów należy zastosować standardowe koszty, wynoszące 1335 zł rocznie.

– To zaskakująca zmiana interpretacji. Dotychczas organy podatkowe zgadzały się na zastosowanie 50-proc. kosztów pod warunkiem, że firma wyodrębni wynagrodzenie za pracę twórczą. W tej interpretacji fiskus zakwestionował stosowany przez spółkę system, choć wcześniej uznawał podobne ewidencje za wystarczające – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.