Indywidualne negocjacje

W drodze indywidualnych negocjacji z klientem ustalamy ceny które zależne są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.