Kompleksowa Obsługa Księgowa

  • reprezentowanie klienta w urzędach
  • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym)

  • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb płatników zryczałtowanego podatku dochodowego

  • sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i/lub ewidencji wyposażenia

  • sporządzanie na podstawie prowadzonych ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)

  • opracowywanie Zakładowych Planów Kont i Zasad Polityki Rachunkowości

  • rozliczania podatku dochodowego osób fizycznych