Obsługa Płac

  • sporządznanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, itp.)

  • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS

  • drukowanie przelewów na składki ZUS oraz wynagrodzenia pracowników

  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia o dzieło, inne

  • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA

  • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów.

  • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
  • wystawianie na prośbę pracowników zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach